Uvod u judaizam

Naziv
Uvod u judaizam
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
66023
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s temeljnim pojmovima judaistike: načinom života, odnosom prema vjeri, odnosom prema životu i smrti u kontekstu spoznaja židovske teologije i filozofije. Omogućiti studentima da dođu do spoznaja putem analize najvažnijih judaističkih tekstova, poput Biblije, Mišne, Midraša, Talmuda i rabinske literature.
Sadržaj
 1. 1. tjedan: Uvodno predavanje
 2. 2. tjedan: Podrijetlo židovskog naroda, istaknuti događaji židovske povijesti
 3. 3. tjedan: Pisana i usmena Tora/Petoknjižje (Pisani i Usmeni Nauk)
 4. 4. tjedan: Židovsko pravo
 5. 5. tjedan: Židovski kalendar – sadržaj i način formiranja kalendara. Blagdani
 6. 6. tjedan: Roš hašana, Jom kipur, Sukot, Pesah, Šavuot, postovi
 7. 7. tjedan: 613 Božjih naredaba Židovima, sedam zapovijedi Noinim sinovima
 8. 8. tjedan: Molitva i liturgija u židovstvu, sveti predmeti: tefilin, talit, mezuza i drugi. Kašrut – propisi o ishrani
 9. 9. tjedan: Krug života u židovstvu: I – obrezivanje (brit mila), otkup prvorođenca, uvođenje u zajednicu (Bar micva i Bat micva), vjenčanje
 10. 10. tjedan: Krug života u židovstvu II – smrt; odnos prema duši, pobačaju, eutanaziji, samoubojstvu, kremaciji, obdukciji i donaciji organa
 11. 11. tjedan: Židovska filozofija – temeljni pojmovi
 12. 12. tjedan: 13 načela židovske vjere – razlike u odnosu na kršćanstvo i islam
 13. 13. tjedan: Tora i vjera u odnosu na znanost: podudarnost ili suprotnost. Haskala – uloga reformskih ideja Mosesa Mendelsohna i struje u židovstvu (XIX - XX. st.)
 14. 14. tjedan: Cionizam. Holokaust/Šoa. Izrael. Židovski identitet – sekularno i religiozno u židovstvu
 15. 15. tjedan: Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Studenti stječu razumijevanje osnova judaizma. Otkrivaju značaj Usmene Tore. Stječu sposobnost prepoznavanja slojevitosti Pet knjiga Mojsijevih te sposobnost dešifriranja biblijskog teksta. Mogućnost identifikacije usporednih značenja tradicionalnog i mističnog učenja te stjecanje sposobnosti njihovog klasificiranja unutar specifičnog sustava židovskog mišljenja, filozofije, religije, tradicije.
 2. Temeljno razumijevanje izvora, sadržaja i dosega židovske religije i misli, židovske kulture i civilizacije.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Kotel Dadon: Židovstvo ? život, teologija i filozofija, Zagreb 2004.
Dopunska literatura
 1. Drugi Vatikanski Sabor. Dokumenti. Kršćanska sadašnjost, Zagreb,1986.
 2. Heschel A. J., The Sabbath, its meaning for modern man, Reprint ed. Farrar Straus & Giroux. NewYork, 1995
 3. Encyclopaedia Judaica, Jeruzalem, 1971/2.
 4. Eidlitz, E., Is it kosher?: Encyclopedia of Kosher food Facts & Fallacies, Feldheim Publ., Jeruzalem, 1999
 5. Wouk, H., This is my God, Little Brown & Company; New York, 1988
 6. Kaplan, A., The Handbook of Jewish Thought: Jewish concepts on 13 different subjects, Moznaim Publishing Corp., New York /Jeruzalem, 1979
 7. Kellner, M., Dogma in Medieval Jewish Thought, from Maimonides to Abravanel. Oxford University Press, Oxford / New York, 1986
 8. Schroeder, G. L., Genesis and the Big Bang. Bantam Books, New York, 1990

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar