Uvod u književnost i kulturu Roma 2

Naziv
Uvod u književnost i kulturu Roma 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
99953
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
U ovom kolegiju studenti trebaju steći temeljan uvid u pojavu i razvoj književnosti i kulture Roma. Kolegij će sa ovim sadržajem upoznati studente s duhovnom i materijalnom kulturom kao i vrijednostima identiteta najveće europske manjine. Isto tako upoznat će ih i sa književnošću ne-Roma koja se bavi romskom tematikom.
Sadržaj
 1. Studenti će biti vođeni kroz dinamiku specifičnosti romske kulture i identiteta, kao i upoznavanjem književnosti i književnika Roma.

Ishodi učenja
 1. Analizirati književnost Roma
 2. Klasificirati književnost Roma
 3. Usporediti pojave romske suvremene književnosti prema regijama u kojima je stvarana ta književnost
 4. Interpretirati romsku književnost na romskom jeziku
 5. Spoznati kulturu Roma
 6. Uočiti kulturu Roma
 7. Usporediti romsku kulturu prema načinu života i identitetu
 8. Prepoznati romsku umjetnost
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, razgovor, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, rad sa audio i video materijalima, analiza i demonstracija.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Liegeois, Jean-Pierre. 2007. Roms en Europe, Council of Europe, publication in English and French; hrv. prijevod: 2009. Romi u Europi. Ibis, Zagreb. Đurić, R., 1987, Seobe Roma, Krugovi pakla i venac sreće, BIGZ, Beograd Mirga, A. & Mróz, L. 1994, Cyganie, Odmiennošć i nietolerancja, Warszawa; srp. Prijevod: 1997. Romi. Razlike i netolerancija. Akapit, Beograd. Fraser, A., The Gypsies, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 1995 Marushiakova, E. & Popov, V. 2000. Gypsies in the Ottoman Empire, Centre de recherches tsiganes, University of Hartfordshire Press Romi;srpski prijevod: Romi u Turskom Carstvu. Prilozi za istoriju Balkana, 2003, Subotica Vukanović, Tatomir. 1983. Роми (Цигани) у Југославији, Врање, “Штампарија Нова Југославија“
 2. Demir, Ljatif, Romite vo makedonskata literatura, muzika i film, DARHIA, 2002, Skopje Demir Ljatif, Stari romski prikazni, Darhia, Skopje, 2004 Djuric, Rajko, Romi u evropskoj književnosti, 1996, Rrominterpres, Beograd Škreb,Zdenko: Književnost i povijesni svijet; Zagreb 1981 Djuric, R.,; Kajtazi,V. Povijest romske književnosti, Kali Sara Zagreb, 2012
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 3. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar