Uvod u opću lingvistiku

Naziv
Uvod u opću lingvistiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
78566
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Razlikovati temeljno lingvističko pojmovlje i elementarno analizirati jezične iskaze u okviru pojedinih lingvističkih disciplina – fonetike, fonologije, morfologije, sintakse i semantike.
  2. Nabrojati temeljne pojmove lingvističkoga metajezika koji obuhvaćaju univerzalne karakteristike ljudskoga jezika, prirodu i porijeklo jezika i jezične funkcije;
  3. Razlikovati različite lingvističke teorijske pristupe, povijesne i suvremene;
  4. Odrediti pojedine dijelove govornoga čina i s njima povezane jezične funkcije;
  5. Razlikovati sinkronijsku i dijakronijsku perspektivu u pristupu i opisu jezika;
  6. Razlikovati lingvističku od standardološke pozicije u jezičnoj analizi;
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura