Diplomski rad na studiju Rumunjskog jezika i književnosti

Naziv
Diplomski rad na studiju Rumunjskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
15
Šifra
124481
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Provjera znanja i kompetencija samostalnog istraživanja i ovladanosti metodologijom izrade stručnoga rada. Provjera vladanja metajezikom, te samostalnoga izražavanja i strukturiranja opsežnijeg teksta na rumunjskom jeziku.
Sadržaj
  1. Izrada diplomskog rada na rumunjskom jeziku uz kontinuirane konzultacije s mentorom.

Ishodi učenja
  1. Diplomski rad na rumunjskome o odabranoj temi iz okvira programa studija
  2. Usmena prezentacija i obrana rada na rumunjskome
Metode podučavanja
Individualne konzultacije studenta s mentorom.
Metode ocjenjivanja
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada ocjenjuje diplomski rad, vodeći računa o načinu obrade problema, opsegu istraživanja te vladanju rumunjskim jezikom.

Obavezna literatura
  1. Određena odabranom temom rada i programom studija.
Dopunska literatura
  1. Određena odabranom temom rada i programom studija.

Obavezan predmet na studijima
  1. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij