Diplomski rad na studiju Slovačkog jezika i književnosti

Naziv
Diplomski rad na studiju Slovačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
15
Šifra
124486
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Pisanjem i obranom diplomskog rada student dokazuje da je, na odabranoj temi iz prevoditeljsko-kulturološkog ili nastavničkog smjera diplomskog studija slovačkoga jezika i književnosti, sposoban samostalno prikupiti potrebnu građu i interpretirati je, primijeniti adekvatnu lingvističku ili književnu aparaturu, odgovarajuću znanstvenu i/ili stručnu metodologiju te na taj način, uz pomoć mentora, povezati i iskoristiti znanja i vještine koje je stekao tijekom diplomskog studija slovačkog jezika i književnosti, odnosno jednog od njegovih smjerova. Rad može biti napisan na hrvatskom ili slovačkom jeziku.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. student će moći kritički prosuditi odabir teme diplomskog rada
 2. prikupiti i interpretirati građu potrebnu za izradu diplomskog rada
 3. samostalno organizirati rad u postupku izrade diplomskog rada
 4. povezati i koristiti stečena znanja i vještine na diplomskom studiju slovačkog jezika i književnosti
 5. primijeniti lingvističku ili književnu aparaturu i stečene spoznaje
 6. primijeniti adekvatnu metodologiju stručnog ili znanstvenog rada
 7. analizirati i interpretirati predmet istraživanja
 8. na temelju iskazanih znanja i sposobnosti nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz područja lingvistike ili književno-kulturološkog ili didaktičko-metodičkog područja
 9. interdisciplinarno povezati i koristiti znanja i vještine stečene na drugim diplomskim studijima
Metode podučavanja
Redovite konzultacije s mentorom.
Metode ocjenjivanja
Student se sustavno prati i ocjenjuje se: - odabir teme - odabir i upotreba literature - priprema tematske građe - odabir adekvatne metodologije - nacrt rada - konačna verzija rada - obrana rada

Obavezna literatura
 1. Ovisno o odabranoj temi.
Dopunska literatura
 1. Ovisno o odabranoj temi.

Izborni predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij