Uvod u prevoditeljstvo

Naziv
Uvod u prevoditeljstvo
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
6
Šifra
52060
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
45

Cilj
Cilj je kolegija pružiti temeljne uvide u norme prevoditeljskog rada, razviti osnovne prevoditeljske vještine te učvrstiti jezičnu i, naročito, tekstualnu kompetenciju u hrvatskom i švedskom.
Sadržaj
 1. predstavljanje kolegija; uvod u temu priručnici i oprema potrebni za prevo-diteljski rad ; rad na tekstu opće tematike
 2. prevođenje; znanost o prevođenju; rad na tekstu opće tematike
 3. prevođenje kao komunikacijski proces rad na prijevodu teksta iz područja turizma
 4. elementi prijevodnog procesa: osobe, jezik rad na prijevodu teksta iz područja turizma
 5. elementi prijevodnog procesa: jezik, tekst rad na prijevodu teksta o švedskim institucijama
 6. kultura kao element prijevodnog procesa rad na prijevodu teksta o švedskim institucijama; glosar
 7. prijevodni postupci; prevođenje kulturno markiranih elemenata rad na prijevodu teksta opće tematike
 8. prijevodne metode i strategije rad na prijevodu teksta iz djelokruga institucija EU
 9. rad na prijevodu teksta iz djelokruga institucija EU
 10. faze prijevodnog čina: analiza, „prijenos“, prerada i dorada rad na prijevodu teksta iz djelokruga institucija EU; glosar
 11. prevođenje imena i naziva; osnovni pojmovi i obilježja usmenog prevođenja; analiza tuđeg prijevoda i rad na tekstu opće tematike
 12. KOLOKVIJ rad na prijevodu teksta po izboru
 13. analiza kolokvija; upute za seminarski rad; rad na prijevodu književnog teksta
 14. rad na prijevodu književnog teksta
 15. rad na prijevodu teksta iz područja turizma; zaključivanje kolegija

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći opisati prijevodni proces;
 2. moći kritički procijeniti aspekte komunikacijske situacije i njihovu povezanost s izborom prijevodnih rješenja;
 3. nabrojati i objasniti različite prijevodne postupke, uključujući postupke za prijevod kulturno markiranih elemenata;
 4. moći samostalno prevesti složene tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja sa švedskoga na hrvatski
 5. poznavati standardne jednojezične i dvojezične rječnike švedskog
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Newmark, P. (1988) A Textbook of Translation, London: Prentice Hall International (UK)
 2. Ingo, R. (1991) Från kälspråk till målspråk, Lund: Studentlitteratur, str. 92-238 radni materijali na hrvatskom, engleskom i švedskom
Dopunska literatura
 1. Althoff, j: (1996/1999/) Det mesta är osagt, Alfabeta Bokförlag AB
 2. Hellspong, L. – Ledin, P. (1997) Vägar genom texten – Handbok i brukstextanalys, Lund: Studentlitteratur
 3. standardni jednojezični i dvojezični rječnici švedskog jezika

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar