Uvod u romski jezik 1

Naziv
Uvod u romski jezik 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
99954
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Upoznavanje s osnovama fonološkog, morfološkog i leksičkog sustava romskog jezika. Pravilno čitanje, pisanje jednostavnih tekstova na romskom jeziku. Stjecanje osnovnih spoznaja o Romima i romskom jeziku.
Sadržaj
 1. Romski fonološki i grafijski sustav.
 2. Osnove romske gramatike
 3. Osnovni leksički fond
 4. Obrada odabranih konverzacijskih tema

Ishodi učenja
 1. Usporediti povijesnu strukturu u romskom jeziku.
 2. Analizirati osnovne pojmove u romskom jeziku i jezicima okruženja
 3. Koristiti se literaturom iz svih povijesnih razdoblja romskog jezika
 4. Usporediti standardni romski jezik s različitim dijalektima i govorima romskog jezika
 5. Stjecati osnovne spoznaje o romskom jeziku (razumjeti, čitati i govoriti na romskom jeziku)
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, razgovor, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, rad sa audio i video materijalima, analiza i demonstracija.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Demir, Ljatif and Demir, Fatime eds. Lavustik./Rečnik. Romani-makedonikani. Makedonikani-Romani. Romsko-makedonski. Makedonsko-romski. Skopje: Romski kulturni i edukativni centar “Darhija”, 2010. Demir, Ljatif and Durmiš, Nevsija eds. Gramatika romskoga jezika. Zagreb: Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH “Kali Sara”, 2012. Djurić, Rajko. Standardizacija romskog jezika. Sarajevo: Udruženje Kali Sara Romski Informativni Centar, 2012. Djurić, Rajko. Gramatika e rromane čhibaki/Gramatika romskog jezika (Beograd: Otkrovenje, 2005). Djurić, Rajko. Pravopis romskoga jezika/O čačolekhavno e rromane čhibako (Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov“, 2011). Spelling of Romani language title translated in English.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar