Uvod u semantiku

Naziv
Uvod u semantiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
90754
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je ovoga kolegija upoznati studente s temeljnim postavkama i pojmovima semantike kao lingvističke discipline, posebice s obzirom na osobitosti leksičke semantike. Studenti se upoznaju s pojmovima sinonimija, polisemija, homonimija, antonimija, taksonomski odnosi što im omogućuje uvid u temeljna načela leksičkoga ustroja.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Nabrojiti temeljne pojmove discipline.
  2. Nabrojiti glavne predstavnike predstrukturalističke, strukturalističke i poststrukturalističke semantike.
  3. Nabrojiti temeljne modele semantičkoga opisa.
  4. Obrazložiti sličnosti i razlike između pojedinih pristupa značenju tijekom lingvističke povijesti.
  5. Upoznati se s temeljnim pojmovima lekisčke semantike
  6. Upoznati se s osnovnim postavkama temeljnih modela semantičkoga opisa.
  7. Procijeniti primjenjivost pojedinoga modela semantičkoga opisa s obzirom na tip jezične građe.
  8. Stručno argumentirati u raspravama o temeljnim pitanjima semantičkoga opisa.
  9. Skupiti jezičnu građu i planirati osnovne analitičke postupke za opis značenja jezične građe.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar