Uvod u sociologiju kulture

Naziv
Uvod u sociologiju kulture
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
52673
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj nastave je upoznati studente s osnovama razvoja i značaja kulture, prenijeti i steći osnovna znanja o sociološkom aspektu fenomena kulture i kulturoloških oblika i sadržaja. Polaznici će se osposobiti za bolje razumijevanje nastanka kultura, njihova razvoja i smisla u ljudskom životu. Cilj je razviti kritičko mišljenje kod studenata o jednom od ključnih fenomena suvremenih društava.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Definirati osnovne pojmove i tipove kultura.
  2. Nabrojiti tipove kultura i opisati njihove osnovne karakteristike.
  3. Razumjeti razlike između pojedinih kultura u kontekstu različitih faza razvoja društva.
  4. Razumjeti osnovne postavke klasičnih i suvremenih sociologijskih teorija o kulturi.
  5. Razlikovati kulturne oblike i sadržaje.
  6. Razumjeti osnovne funkcije kulturnih sadržajau kontekstu globalizacije i neoliberalizma.
  7. Razumjeti i analizirati osnovne procese razvoja kulture u suvremenom hrvatskom društvu.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura