Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture

Naziv
Diplomski rad na studiju Švedskog jezika i kulture
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
10
Šifra
124515
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Utvrditi da je pristupnik stekao znanja i vještine potrebne za provođenje manjeg lingvističkog istraživanja i za uspješno predstavljanje rezultata znanstvenoistraživačkog rada na švedskom jeziku (lingvistički smjer) Utvrditi da je pristupnik stekao znanja i vještine nužna za obavljanje poslova unutar prevodilačke djelatnosti (prevoditeljski smjer)
Sadržaj
 1. Izrada rada na odabranu lingvističku temu (lingvistički smjer)
 2. Prijevod tekstova različitih stilova i jezičnih registara sa švedskog na hrvatski jezik (ca 21 kartica) (prevoditeljski smjer)
 3. Prijevod tekstova različitih stilova i jezičnih registara s hrvatskog na švedski jezik (ca 21 kartica) (prevoditeljski smjer)

Ishodi učenja
 1. Pristupnik je sposoban samostalno odabrati znanstvene i stručne tekstove (primarnu i sekundarnu literaturu) iz područja teme koju proučava (lingvistički smjer)
 2. Pristupnik je sposoban formulirati jezičnu pojavu koju istražuje, odnosno postaviti cilj i metodologiju istraživanja (lingvistički smjer)
 3. Pristupnik je sposoban koncipirati rad kojim pokazuje kritički odnos prema njima i poznavanje načina adekvatnog prikazivanja vlastitog istraživanja (lingvistički smjer)
 4. Pristupnik je sposoban vladati metajezikom i samostalno se izražavati (pismeno i usmeno) na švedskom jeziku (lingvistički smjer)
 5. Pristupnik je sposoban na temelju iskazanih znanja nastaviti lingvističko obrazovanje i interdisciplinarno povezati znanja i vještine stečene na drugome studiju (lingvistički smjer)
 6. Pristupnik vlada hrvatskim i švedskim jezikom u dovoljnoj mjeri za prevođenje složenijih tekstova sa švedskog na hrvatski jezik koristeći se odgovarajućim leksikom i gramatikom te pritom poštujući stilska obilježja teksta i jezičnog registra (prevoditeljski smjer)
 7. Pristupnik vlada hrvatskim i švedskim jezikom u dovoljnoj mjeri za prevođenje složenijih tekstova s hrvatskog na švedski jezik koristeći se odgovarajućim leksikom i gramatikom te pritom poštujući stilska obilježja teksta i jezičnog registra (prevoditeljski smjer)
 8. Pristupnik je sposoban uvidom u svoje prijevode kritički promišljati o pojedinom prevodilačkom problemu (uz konzultiranje stručne literature) i konstruktivno razmatrati različita prijevodna rješenja (prevoditeljski smjer)
 9. Pristupnik je sposoban objasniti i argumentirati vlastite prijevodne odluke na švedskom jeziku, i u pisanom obliku i usmeno (prevoditeljski smjer)
Metode podučavanja
individualne konzultacije
Metode ocjenjivanja
numerička ocjena ispitnog povjerenstva

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij