Uvod u studij bugarskoga jezika, književnosti i kulture

Naziv
Uvod u studij bugarskoga jezika, književnosti i kulture
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
58743
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Usvajanje temeljnih znanja iz bugarske povijesti i kulture s osobitim naglaskom na jezik i književnost.
Sadržaj
 1. Pojmovi: jezik, kultura, civilizacija.
 2. Bugarska kao zemljopisni prostor, snalaženje na zemljovidu i upoznavanje s općim informacijama o Republici Bugarskoj.
 3. Etnogeneza Bugara i obilježja bugarske kulture.
 4. Bugarski spomenici pod zaštitom UNESCO-a. Kulturna povijest do stvaranja bugarske države; civilizacija Tračana.
 5. Stvaranje bugarske države, pokrštavanje (knez Boris, 864-866.g.) i slavenizacija. Car Simeon i “zlatno doba starobugarske književnosti”.
 6. Čitanje: Traktat Crnorisca Hrabra ili O pismenima.
 7. Bugarska u srednjem vijeku. Bogumilski pokret i apokrifna književnost.
 8. Osnivanje Trnovske škole (drugi procvat bugarske književnosti) i djelovanje patrijarha Evtimija.
 9. Bugarska pod turskim ropstvom (1396-1878.) Sofijska književna škola i književnost damaskina.
 10. Bugarski narodni preporod: povijesni kontekst, opće značajke, žanrovi i tematika.
 11. Čitanje: Paisij Hilandarski: Historija slavenobugarska.
 12. Periodizacija povijesti bugarskog jezika i njegova standardizacija.
 13. Čitanje: Petar Beron: Riben bukvar.
 14. Bugarski jezik među slavenskim i balkanskim jezicima.
 15. Sinteza i ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. interdisciplinarno prezentirati važnije teme iz povijesti bugarskog jezika, književnosti i kulture
 2. opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove bugarske srednjovjekovne književnosti
 3. komentirati povijesne i kulturne procese bugarske kulture u južnoslavenskom kontekstu
 4. interdisciplinarno povezati stečena znanja
 5. kritički prosuđivati relevantnu literaturu
Metode podučavanja
Predavanja su popraćena PPT prezentacijama. Seminarski dio kolegija uključuje interpretaciju kraćih književnih djela uz pomoć nastavnike i izlaganja studenata.
Metode ocjenjivanja
Praćenje aktivnog sudjelovanja u nastavi i grupnim diskusijama i izvršavanje domaćih zadaća.

Obavezna literatura
 1. Aleksandar FOL (2005) Bulgarskata civilizacija. The Bulgarian civilisation. Sofija.
 2. Hrvatska enciklopedija (2000) Bugari (Jezik, Književnost, Kazalište, Film, Likovne umjetnosti, Glazba). Bugarska (Prirodne osobine, Stanovništvo, Gospodarstvo, Povijest, Politički sustav), Leksikografski zavod Miroslav Krleža: Zagreb.
 3. Божилов И., Мутафчиева В., Пантев А., Косев К., Грънчаров (1998) История на България, Абагар, София
 4. Bugarska književnost, u: Povijest svjetske književnosti 7 (1977) uredio Aleksandar Flaker; Mladost: Zagreb.
 5. Damjanović, Stjepan (2004) Slovo iskona, Matica hrvatska, Zagreb
Dopunska literatura
 1. Dell'Agata, Giuseppe (1984) The Bulgarian Language Question From the Sixteenth to the Nineteenth Century; Aspects Of The Slavic Language Question; Volume I.
 2. Българи и хървати през вековете (2003), ИК Гутенберг, София