Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture

Naziv
Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37522
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj ovoga kolegija je da studenti steknu temeljne uvide u razvoj srpskog književnog jezika, književnosti i kulture, od njezinih početaka do današnjih dana te da pročitaju reprezentativna djela srpske književnosti.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Periodizacija razvoja srpskog književnog jezika od početka srpske pismenosti do 19. stoljeća.
 3. Periodizacija srpske književnosti; temeljni pojmovi: stara, narodna i nova književnost; jezik literature; kontinuitet razvoja literature; autohtoni i receptivni model razvoja književnosti; funkcionalna književnost; književnost kao umjetnost.
 4. Stara književnost: počeci srpske pismenosti; temelji srednjovjekovne kulture; književnost epohe Nemanjića; kasni srednji vijek; književni rad pod Turcima.
 5. Narodna književnost: narodna proza; narodna lirika; epska poezija do Vukovih zapisa; klasična redakcija narodne epike.
 6. Književnost 18. vijeka: barok i prosvjetiteljstvo; ruskoslovensko doba; klasicizam.
 7. Prvi kolokvij
 8. Standardizacija srpskog jezika: predvukovsko i vukovsko doba; beogradski stil.
 9. Doba prosvećenosti – Dositej Obradović; predromantizam: književnost Vukovog doba; narodni pjevači; Vuk Karadžić; pjesništvo – od klasicizma prema romantizmu; Sterija; Njegoš.
 10. Romantizam: romantizam 40-ih godina; romantizam omladinskog doba.
 11. Realizam: rani realizam; kritički realizam; pjesništvo u doba realizma; drama u doba realizma; sazrijevanje kritike.
 12. Moderna: hegemonija kritike; pjesništvo: između parnasa i simbolizma; lirski realisti; postrealistička proza.
 13. Avangarda i novi realizam: ekspresionizam i drugi izmi; Miloš Crnjanski; Ivo Andrić; tradicionalna literatura; nadrealizam; socijalna i ratna literatura.
 14. Suvremena književnost: proza; poezija; drama i satira; književna kritika i povijest književnosti.
 15. Drugi kolokvij

Ishodi učenja
 1. sažeti i objasniti povijesni razvoj srpskog književnog jezika
 2. nabrojiti razvojne faze srpskog književnog jezika i opisati njihova temeljna obilježja i predstavnike
 3. opisati i svojim riječima objasniti proces standardizacije suvremenog srpskog jezika
 4. objasniti periodizaciju srpske književnosti, identificirati njezine specifičnosti
 5. skicirati žanrovsku strukturu srpske književnosti
 6. imenovati reprezentativne autore i djela pojedinih stilskih formacija
 7. interpretirati korpus reprezentativnih književnih tekstova
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave.
Metode ocjenjivanja
Pismeni kolokviji.

Obavezna literatura
 1. Ivić, Pavle: “Književni jezik kao instrument kulture i produkt istorije naroda”: http://www.rastko.rs/isk/isk_04.html
 2. Milanović, Aleksandar: Kratka istorija srpskog književnog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. (izabrana poglavlja)
 3. Deretić, Jovan: Istorija srpske književnosti, Prosveta, Beograd, 2004. / Prosveta, Beograd, 2002. / Nolit, Beograd, 1983.
 4. Ivić, Pavle: Istorija srpske kulture: http://www.rastko.rs/isk/index_c.html (izabrana poglavlja)
 5. korpus reprezentativnih književnih tekstova koji će se obrađivati u seminarima
Dopunska literatura
 1. Ivić, Pavle: Pregled istorije srpskog jezika, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, 1998.
 2. Ivić, Pavle: Srpski narod i njegov jezik, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, 2001.
 3. Mladenović, Aleksandar: Istorija srpskog jezika, Čigoja štampa, Beograd, 2008.
 4. Pantić, Mihajlo: Antologija srpske pripovetke: (1945-1995), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.
 5. Stojković, Borivoje: Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, Muzej pozorišne umetnosti Srbije, Beograd, 1979.
 6. Srpska književnost u književnoj kritici, I-XII, grupa autora, ur. Jovan Hristić, Nolit, Beograd, 1966.
 7. Pantić, Mihajlo: Aleksandrijski sindrom, I-II, Prosveta, Beograd, 1987; Srpska književna zadruga, Beograd, 1994.