Vede, epovi i tantre 1

Naziv
Vede, epovi i tantre 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
126268
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Produbljivanje znanja iz Veda, staroindijskih epova i tantri; pomoć studentima u izradi magistarskoga rada kojemu je tema iz područja indijskih religija, pomoć u svladavanju tehničkih i stručnih zadataka pri izradi rada; u sagledavanju cjeline područja Veda, epova i tatntri, u snalaženju u izvornim tekstovima i sekundarnoj literaturi; u ovladavanju pomagalima i metodama, u razumijevanju aktualnih problema i zadataka.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Sudent će moći definirati temeljne pojmove Vedske, epske i tantričke književnosti.
  2. Student će se moći koristiti bibliografskim resursima koji će mu pomoći pri izradi magistarskoga rada iz područja Veda, epova i tantra.
  3. Student će se moći služiti znanstvenom sekundarnom literaturom i elektroničkim pomagalima za izradu magistarskoga rada iz područja Veda, epova i tantra.
  4. Student će moći osmisliti temu magistarskoga rada iz područja Veda, epova i tantra i planirati vlastito istraživanje.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar