Vede, epovi i tantre 2

Naziv
Vede, epovi i tantre 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
126386
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Pomoć studentima u izradi magistarskoga rada iz područja Veda, epova i tantra, u svladavanju tehničkih i stručnih zadataka u radu; u ovladavanju pomagalima i metodama, u razumijevanju aktualnih problema i zadataka.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. objasniti i razlikovati temeljne pojmove i pretpostavke glavnih teorija i modela razvoja korpusa vedskih, epskih i tantričkih tekstova.
  2. prepoznati povijesni razvoj i mijene unutar vedskih, epskih i tantričkih tekstova.
  3. razlikovati i vrednovati izdanja tekstovima na kojima će se temeljiti diplomski rad.
  4. kritički produđivati sekundarnu literaturu koja pomaže pri odabranoj temi za diplomski rad.
  5. primijeniti sadržaj kolegija na izradu diplomskoga rada.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar