Viši hindski seminar I

Naziv
Viši hindski seminar I
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
52261
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s važnim autorima hindske književnosti i njihovim djelima na primjerima probranih tekstova.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Student će moći imenovati najvažnije autore u povijesti hindske književnosti.
  2. Student će moći samostalno čitati i interpretirati različite žanrove hindske književnosti.
  3. Student će moći samostalno predložiti i uobličiti vlastiti prijevod hindskog književnog ili stručnog teksta.
  4. Student će moći na temelju jezka prepoznati različite funkcionalne stilove.
  5. Student će usvojiti do 1000 riječi osnovnog vokabulara i odgovarajući broj njihovih izvedenica
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar