Viši hindski seminar II

Naziv
Viši hindski seminar II
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
52277
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s važnim autorima hindske književnosti i njihovim djelima na primjerima probranih tekstova. Upoznati studente s osnovnim postupcima književnog prevođenja.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Student će moći imenovati najvažnije autore u povijesti hindske književnosti.
  2. Student će moći samostalno čitati i interpretirati različite žanrove hindske književnosti.
  3. Student će moći samostalno predložiti i uobličiti vlastiti prijevod hindskog književnog ili stručnog teksta.
  4. Student će moći kritički raspravljati o književnim osobinama pojedinog teksta.
  5. Student će usvojiti do 1200 riječi osnovnog vokabulara i odgovarajući broj njihovih izvedenica.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar