Viši hindski seminar III

Naziv
Viši hindski seminar III
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
66735
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s važnim autorima hindske književnosti i njihovim djelima na primjerima probranih tekstova. Upoznati studente s osnovnim postupcima književnog prevođenja. Upoznati studente s uobičajenom frazeologijom i teškoćama kod njena prevođenja.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Student će moći imenovati najvažnije autore u povijesti hindske književnosti.
  2. Student će moći samostalno čitati i interpretirati različite žanrove hindske književnosti.
  3. Student će moći samostalno predložiti i uobličiti vlastiti prijevod hindskog književnog ili stručnog teksta.
  4. Student će moći prepoznati u izvornom tekstu fraze, idiome i gramatičke nedosljednosti.
  5. Stutent će moći u potpunosti gramatički analizirati hindski tekst.
  6. Student će moći gramatički objasniti svako svoje prijevodno rješenje
  7. Student će moći prepoznati barem 1200 riječi osnovnog vokabulara i odgovarajući broj izvedenica
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 7. semestar
Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar