Viši hindski seminar IV

Naziv
Viši hindski seminar IV
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69630
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s važnim autorima hindske književnosti i njihovim djelima na primjerima probranih tekstova. Upoznati studente s osnovnim postupcima književnog prevođenja. Upoznati studente s uobičajenom frazeologijom i teškoćama kod njena prevođenja. Upoznati studente s pomoćnim postupcima i metodama kod književnog prevođenja.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Student će moći samostalno riješiti teške prevodilačke zadatke uz pomoć sekundarne literature i mrežnih i drugih izvora.
  2. Student će moći kompetentno raspravljati o hindskoj književnosti i svoje misli formulirati na stručan i znanstven način.
  3. Student će moći prepoznati barem 1500 riječi osnovnog vokabulara i odgovarajući broj izvedenica
  4. Student će moći imenovati najvažnije autore u povijesti hindske književnosti.
  5. Student će moći samostalno čitati i interpretirati različite žanrove hindske književnosti.
  6. Student će moći samostalno čitati i interpretirati različite žanrove hindske književnosti.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar
Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar