Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova II

Naziv
Vokabular, čitanje i tumačenje portugalskih književnih tekstova II
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
52293
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
30

Cilj
Obogaćivanje vokabulara, razvijanje vještine kritičkog čitanja i tumačenja književnih tekstova, priprema za kolegij „Suvremena portugalska književnost“.
Sadržaj
 1. 1. tjedan – Sophia de Mello Breyner Andresen: „Homero“. Čitanje i tumačenje zadanog teksta. 15. tjedan – predrok
 2. 2. tjedan – Sophia de Mello Breyner Andresen: „Homero“. Analiza vokabulara
 3. 3. tjedan - Lídia Jorge:“Marido“. Čitanje i tumačenje zadanog teksta
 4. 4. tjedan – Lídia Jorge:“Marido“. Analiza vokabulara
 5. 5. tjedan - Urbano Tavares Rodrigues: „Jornada sem Regresso“. Čitanje i tumačenje zadanog teksta.
 6. 6. tjedan – Urbano Tavares Rodrigues: „Jornada sem Regresso“. Analiza vokabulara
 7. 7. tjedan – José Cardoso Pires: „O Conto dos Chineses“. Čitanje i tumačenje zadanog teksta
 8. 8. tjedan – José Cardoso Pires: „O Conto dos Chineses“. Analiza vokabulara
 9. 9. tjedan – José Cardoso Pires: „O Conto dos Chineses“. Analiza vokabulara. Tumačenje određenih leksičkih posebnosti
 10. 10. tjedan – Jacinto Lucas Pires: „Sombra e Luz. Čitanje i tumačenje zadanog teksta
 11. 11. tjedan – Jacinto Lucas Pires: „ Sombra e Luz“. Analiza vokabulara
 12. 12. tjedan – José Luís Peixoto: „O Dia dos Anos“. Čitanje i tumačenje zadanog teksta
 13. 13. tjedan – José Luís Peixoto: „O Dia dos Anos“. Analiza vokabulara.
 14. 14. tjedan – Gonçalo M. Tavares:“O Senhor Elliot“. Čitanje i analiza zadanog teksta
 15. 15. tjedan – predrok

Ishodi učenja
 1. Ustanoviti sličnost/razliku s drugim kniževnim tekstovima portugalske književnosti XIX i XX stoljeća
 2. Prepoznati tekst suvremene portugalske književnosti
 3. Tumačiti značenje elemenata književnog teksta
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar