Završni rad na studiju Slovačkog jezika i književnosti

Naziv
Završni rad na studiju Slovačkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
69896
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Pokazati sposobnost samostalne obrade lingvističkih, književnih i kulturoloških tema.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Odabrati odgovarajuću stručnu literaturu
  2. Pronaći potrebne podatke u stručnoj literaturi
  3. Izvršiti analizu podataka iz stručne literature
  4. Analizirati jezični, književni i kulturološki materijal s različitih aspekata
  5. Donijeti zaključke na temelju provedene analize
  6. Sastaviti kraći stručni tekst na zadanu temu
Metode podučavanja
- odabir teme (lingvistika / teorija književnosti / kulturologija) - konzultacije s mentorom - odabir i upotreba literature - odabir metode (metoda) pristupa odabranoj temi - nacrtak rada
Metode ocjenjivanja
Procjena nastupa kroz obranu završnog rada pred komisijom i procjena sposobnosti kandidata odgovoriti na pitanja članova komisije.

Obavezna literatura
  1. Ovisno o odabranoj temi.
Dopunska literatura
  1. Ovisno o odabranoj temi.

Izborni predmet na studijima
  1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar