Židovsko-hrvatski odnosi u XX. st.

Naziv
Židovsko-hrvatski odnosi u XX. st.
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
94718
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s temeljnim činjenicama iz povijesti Židova u hrvatskim zemljama u XX. stoljeću.
Sadržaj
 1. Uvodna razmatranja
 2. Prve cionističke inicijative, Balfourova deklaracija i pobjeda cionističkog pokreta unutar židovske zajednice.
 3. Upward mobility proces I – definitivni ulazak unuka i sinova sitnih obrtnika i trgovaca u prestižna zanimanja (liječnici, odvjetnici, bankari).
 4. Upward mobility proces II – definitivni ulazak unuka i sinova sitnih obrtnika i trgovaca u prestižna zanimanja (arhitekti i umjetnici).
 5. Zlatno doba hrvatskog židovstva- I.
 6. Zlatno doba hrvatskog židovstva - II.
 7. Zlatno doba hrvatskog židovstva - III.
 8. Rast novog antisemitizma zasnovanog na nacističkim postavkama.
 9. Uspostava NDH i prve protužidovske mjere.
 10. Holokaust/Šoa - I
 11. Holokaust/Šoa -II
 12. Poslijeratna nacionalizacija i iseljavanje u Izrael.
 13. Prilagodba židovske zajednice novom društvenom ustroju.
 14. Uspostava samostalne Republike Hrvatske i Židovi; Revizionizam u devedesetima
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. obogaćeno konkretno znanje iz povijesti Židova iz Hrvatske
 2. uspostavljen trajni interes za teme iz Židovske povijesti u Hrvatskoj
 3. uspostavljen trajni interes za proučavanje tematike lokalne povijesti
 4. uspostavljen izravan kontakt s povijesnim izvorima rečenoga prostora i razdoblja
 5. potaknut trajni interes za rad na arhivskoj građi
Metode podučavanja
Predavanje, rad na izvorima, grupni i pojedinačni istraživački zadaci, individualni rad na konzultacijama. Terenska nastava u arhivu.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra prati se redovitost dolazaka i priprema. Na kraju semestra polaže se usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Dobrovšak. Ljiljana (2003.), Hrvatska javnost prema Židovima krajem XIX. stoljeća (za vrijeme Dreyfusove afere od 1894.-1899.), magistarski rad. Zagreb
 2. Dva stoljeća povijesti i kulture Židova u Zagrebu i Hrvatskoj, Židovska općina, Zagreb, 1998
 3. Ivo Goldstein, Židovi u Zagrebu 1918-1941, Zagreb 2005.
 4. Ivo Goldstein, Slavko Goldstein, Holokaust u Zagrebu, Zagreb 2001.
 5. Antisemitizam, Holokaust, Antifasizam (1996.). Ur. Ivo Goldstein. Zagreb : Židovska općina Zagreb
 6. Židovi na tlu Jugoslavije, katalog izložbe, Zagreb, 1988.
Dopunska literatura
 1. Švob, Melita (2004.). Židovi u Hrvatskoj – židovske zajednice. Zagreb : Izvori, Židovska općina Zagreb

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar