Američki postmodernizam i popularna kultura

Naziv
Američki postmodernizam i popularna kultura
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
52251
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Upoznati student/ic/e s povijesnim periodom američkom postmodernizma, relevantnom teorijskom literaturom i problemima. Studenti/ce trebaju steći znanje o osnovnim kulturnim, društvenim i političkim kretanjima razdoblja te to znanje primijeniti na kritičko čitanje odabranih romana.
Sadržaj
  1. Kolegij nastoji ukazati na neke bitne probleme američkog postmodernizma, kao što su redefiniranje odnosa između “popularne” i “visoke” kulture, preispitivanje odnosa povijesti i fikcije, te mogućnost iznalaženja kritičke pozicije u kasnokapitaklističkom društvu. Kolegij će se baviti odabranim romanima američkog postmodernizma i njihovim interpretacijama i interakcijama s popularnim formama (tekstualnim, vizualnim, glazbenim) koje mogu biti shvaćene ili kao polje za iščitavanje autentičnog izraza

Ishodi učenja
  1. prepoznati i klasificirati specifičnosti odabranih književnih korpusa i pripadnih književnostilskih formacija Sjedinjenih Američkih Država
  2. objasniti društveno-povijesne obrasce SAD-a
  3. komentirati i kritički prosuđivati o pojedinačnim književnim djelima SAD-a
  4. kontekstualizirati pojedinačna književnih djela SAD-a
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
kontinuirana evaluacija

Obavezna literatura
  1. http://www.ffzg.unizg.hr/anglist/?p=83
Dopunska literatura
  1. http://www.ffzg.unizg.hr/anglist/?p=83

Izborni predmet na studijima
  1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6. semestar