Dokumentiranje arheoloških nalazišta

Naziv
Dokumentiranje arheoloških nalazišta
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
35811
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je kolegija da studenti dobiju sva saznanja o načinima dokumentiranja, kako tijekom samog iskopavanja, tako i pri obradi arheološke građe nakon iskopavanja. Svako arheološko nalazište samo po sebi predstavlja dokument, stoga je bitno da bilježenje ostataka o jednom lokalitetu bude što objektivnije, preciznije i točnije jer se radi o neponovljivom procesu.
Sadržaj
 1. Počeci dokumentiranja arheološkog nalazišta
 2. Radnje koje prethode istraživanju
 3. Proces arheološkog istraživanja
 4. Primjena geodetskih instrumenata u dokumentiranju nalazišta
 5. Bilježenje stratigrafskih odnosa na lokalitetu
 6. Zaštitna i sustavna iskopavanja + kolokvij
 7. Fotografiranje kao dio dokumentacije
 8. Crtanje kao dio dokumentacije
 9. Dokumentiranje i tretiranje materijalnih ostataka na nalazištu
 10. Dokumentiranje uzoraka i metode datiranja
 11. Pristup različitim arheološkim iskopavanjima + kolokvij
 12. Primjena geofizike u arheologiji
 13. Dokumentiranje podvodnih arheoloških lokaliteta
 14. Zaštita lokaliteta tijekom i nakon iskopavanja
 15. Rekonstrukcija i prezentacija istraženih lokaliteta + kolokvij

Ishodi učenja
 1. Objasniti i interpretirati povijesni razvoj dokumentiranja arheoloških nalazišta
 2. Upotrijebiti sve vrste formulara koji se koriste pri dokumentiranju arheoloških nalazišta
 3. Opisati i prepoznati nedestruktivne metode istraživanja
 4. Primjerom pokazati osnovna stratigrafska načela iskopavanja
 5. Nabrojati i razlikovati metodološke pristupe prilikom arheološkog istraživanja različitih vrsta lokaliteta s obzirom na vremenski period, prirodno okruženje i namjenu
 6. Znati primijeniti osnovna načela crtanja i fotografiranja u svrhu arheološkog dokumentiranja
 7. Primijeniti prikladan način pohrane za različite arheološke materijale
 8. Prepoznati i objasniti metode relativnog i apsolutnog datiranja
 9. Izabrati prikladan način zaštite arheološkog lokaliteta
 10. Nabrojati i opisati načine prezentacije, rekonstrukcije i konzervacije arheoloških lokaliteta
Metode podučavanja
Predavanje
Metode ocjenjivanja
Kroz tri pismena kolokvija tijekom semestra provjerava se prepoznavanje i primjena znanja o dokumentiranju i metodologiji arheoloških istraživanja.

Obavezna literatura
 1. Renfrew, C., Bahn, P. Archaeology: Theories, Methods and Practice. Thames & Hudson, 2004. (prvi dio; prva 4 poglavlja)
 2. Green, K. Archaeology: An Introduction. Routledge. London. 2002.
 3. Težak-Gregl, T. Uvod u prapovijesnu arheologiju. Leykam international. Zagreb. 2011.
 4. Barker, P. Tehnike arheološkog iskopavanja. MHAS. Split. 2000.
Dopunska literatura
 1. Bradley A Rodgers, The Archaeologist's Manual for Conservation: A Guide to Non-Toxic, Minimal Intervention Artifact Stabilization. 2004.
 2. Conolly, J. Geographical Information Systems in Archaeology. Cambridge Univerity Press, 2006.
 3. Dincauze F., D. Environmental Archaeology: Principles and Practice. Cambridge University Press, 2000.
 4. Harris, E. C. Načela arheološke stratigrafije. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 1989.
 5. Price, T. D. Principles of Archaeology. 2007.
 6. Lock, G. Using Computers in Archaeology: Towards virtual pasts, Routledge, 2003.
 7. Maschner, H. & Chippindale, C. Handbook of Archaeological methods, Vol. I i II.,Altamira Press 2005.
 8. Archaeological site manual. 3rd ed. Museum of London Archaeology Service. 1994.
 9. Roskams, S. Excavation. Cambridge University Press, 2001.
 10. Shopland, N. A Finds Manual: Excavating, Processing and Storing. Tempus, 2006.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar