Neindoeuropski jezični tečaj: korejski II

Naziv
Neindoeuropski jezični tečaj: korejski II
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
137649
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Razumijevanje korejskih tekstova i osnove sporazumijevanja na korejskom jeziku.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Studenti će se moći sporazumijevati na korejskom jeziku.
  2. Studenti će moći čitati jednostavnije korejske tekstove.
  3. Studenti će moći napisati jednostavan tekst (pismo, sastavak) na korejskom jeziku.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
  2. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  3. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij