Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana

Naziv
Psihoanalitičko čitanje hrvatskog romana
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
125473
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij