Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije

Naziv
Vrednovanje i testiranje jezične kompetencije
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
118227
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Usvajanje temeljnih načina vrednovanja i samovrednovanja učenikovih znanja i sposobnosti, izrada i kritička analiza testova znanja, određivanje tipologije tekstova za provjeru znanja prema ZEROJ-u, razvijanje sposobnosti analize jezičnih pogrešaka u učeničkom međujeziku i usporedba načina njihova ispravljanja.
Sadržaj
 1. Terminologia di base: costrutto di competenza linguistica, valutazione, testing, verifiche
 2. Quattro abilità linguistiche e livelli di competenza secondo il Quadro comune europeo
 3. Tipologia di testi secondo il Quadro ed esempi basati sui suoi livelli
 4. Tipologie e funzioni della valutazione e dei test
 5. Criteri di valutazione
 6. Tipologia di prove / esercizi
 7. Analisi critica delle prove esistenti
 8. Problemi nella valutazione
 9. Costruzione dei test per 4 abilità
 10. Valutazione dei test costruiti
 11. Verifica
 12. Certificazioni linguistiche per l’italiano L2
 13. Autovalutazione
 14. Peer review dei test costruiti

Ishodi učenja
 1. odrediti pojam komunikacijske kompetencije
 2. sastaviti i analizirati zadatke kojima se mjere različite komponente komunikacijske kompetencije i procijeniti njihovu kvalitetu
 3. provesti test komunikacijske kompetencije
 4. analizirati rezultate testa komunikacijske kompetencije i objasniti didaktičke implikacije dobivenih rezultata
 5. objasniti jezične pogreške u učeničkom međujeziku i usporediti načine njihova ispravljanja
 6. objasniti načine vrednovanja i samovrednovanja učenikovih znanja i sposobnosti
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij