Europska Sunoikisis (Sunoikisis Europe)

Naziv
Europska Sunoikisis (Sunoikisis Europe)
Organizacijska jedinica
Katedra za grčki jezik i književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
140288
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15

Cilj
Evropski program Sunoikisis zajednički je kolegij koji izvodi niz evropskih sveučilišta, po uzoru na model Sveučilišta Harvard (Sunoikisis CHS). Ovogodišnja je tema Periklova Atena. Dva su cilja kolegija. Prvo, valja započeti rad na digitalnom Priručniku za Periklovu Atenu, digitalnoj publikaciji temeljenoj na otvorenim podacima i razvijanoj kao dugoročni zajednički projekt; pojedinačne će se ekipe uključene u program baviti grčkom dramom, umjetnošću, arheologijom, religijom, politologijom, te društvenom, intelektualnom i političkom poviješću, a kolegij FFZG sudjelovat će priređujući računalni komentar uz grčki tekst i engleski i hrvatski prijevod reprezentativnih tekstualnih svjedočanstava, te povezujući računalni izvornik s engleskim i hrvatskim prijevodom. Polaznici kolegija upoznat će se s osnovnim tehnikama digitalne filologije i usvojiti ih. Te su tehnike: gramatičko anotiranje i izrada sintaktičkih stabala, onomastičko označavanje, bilježenje društvenih i prostornih odnosa, povezivanje riječi izvornika i prijevoda, povezivanje teksta i artefakata (kipovi, novac, vaze), rad na epigrafskim izvorima – integriranje transkripcije natpisa i opisa predmeta na kojem se nalazi. Tako će postići i drugi cilj kolegija: promišljati utjecaj novih medija na stvaranje i prenošenje znanstvene građe i spoznaja, pri čemu nove vrste podataka omogućavaju da postavljamo nova pitanja i dolazimo do novih uvida, ali i same po sebi mijenjaju spoznajni učinak – npr. dinamične vizualizacije postaju oruđa argumentacije i verifikacije, katkad potiskujući uobičajeni narativ u drugi plan.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Polaznici će moći ukazati na specifičnosti jednog perioda (ove godine, Periklova doba) kao književnopovijesnog razdoblja i književnostilske formacije u povijesti grčke književnosti i njegovu povezanost s kulturnim, društvenim i povijesnim procesima u antičkoj Grčkoj.
 2. Polaznici će moći opisati i protumačiti ulogu određenih tekstualnih žanrova u sustavu antičke grčke književnosti
 3. Polaznici će moći primijeniti naučenu književnokritičku terminologiju i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u skupnoj i samostalnoj analizi i tumačenju ulomaka književnih djela napisanih starogrčkim jezikom
 4. Polaznici će moći izraditi stručan digitalni rad (zbirku podataka) s temom iz grčkog jezika i književnosti, pozitivno ocijenjen na istoj razini (peer-review) u kolaborativnoj digitalnoj filološkoj platformi Perseids
 5. Polaznici će moći samostalno interpretirati utjecaj digitalnih medija na znanstveni rad na području klasične filologije
 6. Polaznici će moći samostalno raditi na kolaborativnoj digitalnoj filološkoj platformi Perseids
 7. Polaznici će moći sudjelovati u virtualnom timskom radu zajedno s internacionalnim kolegama koji žive na različitim lokacijama diljem Evrope
 8. Polaznici će moći posvjedočiti vlastiti rad i stručni doprinos vlastitim digitalnim portfolijem (e-portfolijem)
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar
 3. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar