Etnološka kartografija

Naziv
Etnološka kartografija
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117955
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Studente upoznati s osnovnim pojmovima, nastajanjem i razvojem etnološke kartografije kao pomoćnog metodičkog sredstva u etnološkim i kulturnoantropološkim istraživanjima u Europi (kroz IX i XX st.) i u okvirima Saveza etnoloških društava Jugoslavije (u drugoj polovici XX st.) te kritičke analize pojedinih europskih Etnoloških atlasa i radova nastalih odabirom i obradom različitih tema. Studentima će se prezetirati “tehnologija” izrade etnoloških karata i mogućnosti nihovog iščitavanja i tumačenja u komplemantarnim istraživanjima. Tijekom predavanja i seminara tretirat će se različite teme (prema izboru od 157 tema) iz arhiviranih podataka u upitnicama EAJ prikupljenim terenskim istraživanjima tijekom druge polovice XX. stoljeća.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
 2. analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u konkretnim društvenim kontekstima
 3. vrednovati i interpretirati različite etnološke i kulturnoantropološke pravce i specifičnosti pojedinih disciplinarnih područja te paradigmatske mijene u discipline
 4. kritički analizirati znanstvenu literaturu
 5. odabrati, kombinirati te vrednovati složene strategije i tehnike kvalitativnog istraživanja
 6. planirati i provesti složeno etnološko i kulturnoantropološko istraživanje
 7. koncipirati i koordinirati timsko kvalitativno istraživanje
 8. analizirati, vrednovati i interpretirati podatke prikupljene kvalitativnim istraživanjem
 9. osmisliti i implementirati usluge, proizvode i projekte utemeljene na etnološkim i kulturnoantropološkim znanjima te namijenjene različitim korisnicima (pojedincima, udrugama, lokalnim zajednicama, gospodarskom sektoru, javnoj i državnoj upravi, međunarodnim organizacijama itd.)
 10. argumentirano i profesionalno komunicirati rezultate istraživanja stručnjacima i ostalim korisnicima
 11. samostalno pronalaziti, kritički promišljati i vrednovati nove izvore znanja
 12. primijeniti vještine učenja u formalnom i samostalnom cjeloživotnom obrazovanju
 13. upravljati i voditi složenu komunikaciju u uvjetima interkulturalnosti integrirajući različite etnološke i kulturnoantropološke spoznaje te vještine stečene terenskim radom
 14. objasniti osnovne pojmove etnološke kartografije kao pomoćnog metodičkog sredstva u etnološkim i kulturnoantropološkim istraživanjima
 15. izložiti povijest nastanka i razvoja kartografskih istraživanja u Europi i u okviru Saveza etnoloških društava Jugoslavije
 16. kritički prosuđivati pojedine europske etnološke atlase
 17. izložiti tehnologiju izrade etnografskih karata
 18. interpretirati etnološke karte u komplementarnim istraživanjima
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar