Ideologija i književnost

Naziv
Ideologija i književnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
125467
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Studenti će se upoznavati s najvažnijim teorijskim tumačenjima odnosa između ideologije i književnosti, kao i s transformacijama pojma ideologije u različitim književnoteorijskim koncepcijama.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne pojmove marksističke književne teorije.
  2. Usporediti i kritički valorizirati različite pristupe unutar marksističke književne tradicije.
  3. Preispitati različite metodologije i teorijska čitanja književnih tekstova.
  4. Analizirati književne tekstove polazeći od kompleksnog odnosa književnosti i ideologije.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij