Informacijska struktura rečenice

Naziv
Informacijska struktura rečenice
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
87032
Semestri izvođenja
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s relevantnim lingvističkim problemima vezanima uz fonološko i sintaktičko sučelje prilikom ostvarivanja informacijske strukture rečenice. Osposobljavanje za oblikovanje lingvističkih testova kojima se utvrđuje gramatičnost i/ili ovjerljivost rečenične strukture.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. osposobljenost studenata za vođeni istraživački rad
  2. kritičko-analitički pristup znanstvenoj literaturi
  3. sposobnost oblikovanja istraživačkih korpusa i analiza korpusnih podataka
  4. pisanje vlastitoga istraživačkoga teksta
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura