Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1

Naziv
Izabrane teme iz ranokršćanske arheologije 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142609
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Proširiti znanje i razumijevanje o određenom problemu u okviru ranokršćanske arheologije.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći samostalno riješiti određene probleme vezane uz ranokršćansku arheologiju.
 2. Studenti će moći sudjelovati u kritičkoj raspravi nakon izlaganja seminarskih radova ostalih studenata.
 3. Studenti će moći primijeniti metodološki ispravan način pisanja znanstvenog rada.
 4. Studenti će moći steći kompetencije ciljanog skupljanja podataka i interpretacije podataka za pisanje znanstvenog rada.
 5. Studenti će moći izložiti seminarski rad pred drugim studentima.
 6. Studenti će moći argumentirati svoje stavove i iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenog znanja.
 7. Studenti će moći steći vještine nužne za daljnji znanstveno-istraživački rad na doktorskom studiju.
Metode podučavanja
seminari i radionice; samostalni zadaci; mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Seminar se ocjenjuje brojčanom ocjenom - „odličan“ (5), „vrlo dobar“ (4), „dobar“ (3), „dovoljan“ (2) i „nedovoljan“ (1). Preduvjeti za ocjenjivanje proseminara su: a) 100% nazočnost na proseminaru b) prezentacija rada u unaprijed dogovorenom terminu c) predaja rada u unaprijed dogovorenom terminu U izradi zaključne ocjene proseminara vrednuju se: a) pisani rad (50% ukupne ocjene), b) izlaganje vlastitog rada (25% ukupne ocjene) c) sudjelovanje u raspravama nakon izlaganja radova (25% ukupne ocjene)

Obavezna literatura
 1. Die Heiligen Geschichte und Legenden, Bildlexikon der Kunst 2, Berlin 2003.
 2. Symbole und Allegorien, Bildlexikon der Kunst 3, Berlin 2003.
 3. Erzälungen und Personen des Alten Testaments, Bildlexikon der Kunst 4, Berlin 2003.
 4. Erzälungen und Personen des Neuen Testaments, Bildlexikon der Kunst 5, Berlin 2003.
 5. A. Rebić, J. Fućak - B. Duda (ur.), Jeruzalemska Biblija. Stari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz La Bible de Jerusalem, Zagreb 1994.
Dopunska literatura
 1. W. F. Volbach, Früchchristliche kunst, München 1958.
 2. G. Koch, Frühchristliche Kunst, Stuttgart – Berlin – Köln 1995.
 3. E. Dyggve, Povijest salonitanskog kršćanstva, Split 1996.
 4. N. Cambi, Kasnoantička i ranokršćanska civilizacija u Antika, Zagreb 2002, 205-311.
 5. V. Paškvalin, Kršćanstvo kasne antike u zaleđu Salone i Narone, Sarajevo 2003.
 6. V. Kapitanović, Kršćanska arheologija, Split 2006.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij