Kulture postsocijalizma

Naziv
Kulture postsocijalizma
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117958
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Dva su temeljna cilja ovog predmeta. Jedan je upoznati studente sa stanjem antropološke interpretacije postsocijalističkog stanja i tranzicije. Drugi je cilj ukazati i analizirati elemente svakodnevne kulture koji su podložni analizi iz perspektive postsocijalizma. Ti ciljevi uključuju i razumijevanje nekih kulturnih procesa u vrijeme socijalizma koji su u bliskoj vezi sa suvremenim stanjem konstrukcije identitetia i cirkulacijom diskursa specifičnih za tranzicijsko stanje. Na terojiskoj i metodološkoj razini takav pristup omogućava dodatno produbljivanje epistemološke pozicije istraživanja u bliskim drušrtvenim i kulturnim kontekstima.
Sadržaj
 1. Upoznavnje s koncpetom tranzicije i postsocijalizma
 2. Postsocijalističko stanje kao stanje svijeta
 3. Suvremeni problemi postsocijalističkih društava i njihova veza sa socijalizmom
 4. Socijalsitička svakodnevica I (medijski kontekst)
 5. Socijalistička svakodnevica II (popularna kultura)
 6. Hrvatska etnologija i socijalizam I (sukob paradigmi)
 7. Hrvatska etnologija i socijalizam II (prazna polja istraživanja svakodnevice)
 8. Ratna etnografija, teorijske i metodološke osnove
 9. Antropološki interes za postocijalizam (K. Vedery, C. Hann)
 10. Antropološki kontranarativi (M. Buchowski)
 11. Postkolonijalna teorija i postsocijalizam. Povratak antropologije egzotizaciji?
 12. Diskus krize i moralne panike u postsocijalističkim društvima
 13. Kulturni aspekti političkih integracija u postsocijalističkim društvima
 14. Reprezentacija socijalizma u filmu i književnosti
 15. Zaključne diskusije

Ishodi učenja
 1. analizirati postojeće kulturne obrasce pomoću odnosa prema socijalističkom naslijeđu
 2. kritički anačizirati današnje diskurse o socijalizmu
 3. povezati lokalne kulturne formacije sa onima drugih postsocijalističkih društava
 4. stvaranje antropološkog odnosa do svakodnervnog života u socijalizmu
 5. odabrati, kombinirati te vrednovati složene strategije i tehnike kvalitativnog istraživanja
 6. produbiti korištenje epistemološke pozicije istraživanja u vlastitim društvima
 7. iskoristiti komparativnu prirodu antropološkog istraživanja
 8. kritički analizirati znanstvenu literaturu
 9. analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u konkretnim društvenim kontekstima
Metode podučavanja
Predavanja, podučavanje na primjeru (case study), debata
Metode ocjenjivanja
sudjelovanje u raspravama, završni rad

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar