Kulturni aspekti američkog neoliberalizma

Naziv
Kulturni aspekti američkog neoliberalizma
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
117903
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj: Upoznavanje studenata s razvojem neoliberalizma u SAD-u; kritičko promišljanje povijesnih procesa; upoznavanje s relevantnom kritičkom literaturom.
Sadržaj
  1. Krećući od pretpostavke o neodvojivosti ekonomske, političke i kulturne sfere, kolegij nudi pregled glavnih društvenih procesa povezanih s razvojem neoliberalizma u SAD-u. Povijesni okvir kolegija omeđen je krizama 1973. i 2008. godine, odnosno postupnim okretanjem od keynesianske politike i usponom neoklasične ekonomije i ideja Čikaške škole od 1970ih do danas. Tematski, kolegij obuhvaća cjeline koje neoliberalizam stavljaju u odnos prema: liberalizmu, neokonzervativizmu, problematici prostora,

Ishodi učenja
  1. objasniti društveno-povijesne obrasce SAD-a
  2. prepoznati i klasificirati specifičnosti odabranih književnih korpusa i pripadnih književnostilskih formacija Sjedinjenih Američkih Država
  3. usporediti i kritički prosuđivati o književnim i društvenim pojavnostima SAD-a
  4. provesti samostalno istraživanje odgovarajućih književnih i društvenih pojavnosti iz područja upisanog diplomskog studija
  5. integrirati znanje iz područja upisanog diplomskog studija u širi filološki kontekst (spoznaje o književnosti i društveno-povijesnim obrascima SAD-a povezati sa srodnim književnim pojavama i društveno-povijesnim okolnostima europskog kulturnog kruga i drugih kultura engleskog govornog područja)
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
  1. http://anglist.ffzg.unizg.hr/?p=2608
Dopunska literatura
  1. http://anglist.ffzg.unizg.hr/?p=2608

Izborni predmet na studijima
  1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij