Lingvistički seminar

Naziv
Lingvistički seminar
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
83629
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar