Metode skraćenog bilježenja

Naziv
Metode skraćenog bilježenja
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
142673
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Razvijanje optimalne individualne tehnike bilježenja za potrebe konsekutivnog prevođenja
Sadržaj
 1. Vrste usmenog prevođenja s posebnim osvrtom na konsekutivno prevođenje
 2. Osnovna pravila skraćenog bilježenja
 3. Osnovni elementi skraćenog bilježenja
 4. Osnovni simboli
 5. Osnovne kombinacije simbola
 6. Osobne zamjenice, modalni glagoli i brojevi
 7. Vrijeme i način, broj i rod
 8. Negacija, naglašavanje i ublaživanje
 9. Simboli za logične veze
 10. Simboli koji objašnjavaju, temelje se na smislu i mijenjaju smisao
 11. Posebno koncipirani diktati od cijelih rečenica do kraćih tekstova
 12. Posebno koncipirani diktati od cijelih rečenica do kraćih tekstova
 13. Posebno koncipirani diktati od cijelih rečenica do kraćih tekstova
 14. Posebno koncipirani diktati od cijelih rečenica do kraćih tekstova
 15. Posebno koncipirani diktati od cijelih rečenica do kraćih tekstova

Ishodi učenja
 1. razviti učinkovitu tehniku slušanja govora s razumijevanjem
 2. analizirati strukturu govora
 3. uvježbati učinkovit način bilježenja neredundantnih podataka unutar govora
 4. uvježbati specifičan način bilježenja najvažnijih termina za teme iz gospodarstva, politike i društva
 5. brzo prepoznati najveće probleme kod prevođenja određenog govora
Metode podučavanja
Predavanje uz brojne primjere i povremeno vježbanje
Metode ocjenjivanja
Pisani i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. H. Matyssek (2003): Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher, 1. i 2. dio. Tübingen
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij