Neprilagođeni. Talijanski roman početkom 20.st.

Naziv
Neprilagođeni. Talijanski roman početkom 20.st.
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
145928
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij ima za cilj upoznati studente diplomskog studija talijanistike s nekima od najvažnijih talijanskih romana prve polovice 20.st. kroz tipologiju tzv. "neprilagođenih" (tal. inetto) koja je osobito obilježila romanesknu produkciju tog razdoblja. Pritom će se studente poticati da razvijaju sposobnost kritičkog čitanja i tumačenja proznih, ali i kritičkih tekstova u izvorniku, da se upoznaju s talijanskom kulturom dvadesetog stoljeća, kao i da kritički prosuđuju o izabranim romanima dovodeći ih u vezu s talijanskim i globalnim društveno-povijesnim kontekstom.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Studenti će moći samostalno izabrati književnokritičku literaturu i primijeniti je u analizi književnih i srodnih primijeniti naučene književnoteorijske spoznaje u analizi i tumačenju književnih i kritičkih tekstova
  2. Studenti će moći kritički prosuđivati o izabranim romanima na temelju usvojenih književnokritičkih i književnoteorijskih kategorija i pojmovnog aparata
  3. Studenti će kritički prosuđivati o književnim i kulturnim pojavama u odnosu na talijanski i globalni društveno-povijesni kontekst u prvoj polovici 20.st.
  4. Studenti će.samostalno istražiti odabrani korpus književnih i srodnih tekstova uz pomoć književnokritičke i teorijske literature te sustavno izložiti zaključke
  5. Studenti će interdisciplinarnim pristupom analizirati pojave u intermedijalnom okruženju (slikarstvo, film, kazalište) te na temelju toga ustanoviti sličnosti, razlike i uzročno-posljedične veze među društvenim, kulturnim i umjetničkim fenomenima i ostvarenjima u prvoj polovici 20. st.
  6. Studenti će kritički prosuđivati, izgrađivati i zastupati vlastita mišljenja o likovima "neprilagođenih" (inetto) kao specifičnoj kulturno-društvenoj pojavi u talijanskom društvu prve polovice 20.st.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij