Od Arkadije do predromantizma (II. skupina)

Naziv
Od Arkadije do predromantizma (II. skupina)
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
64251
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s najznačajnijim piscima i djelima talijanske književnosti 18. stoljeća, od Arkadije do neoklasicizma i predromantizma, te autorima od posebnog značaja za talijansko-hrvatske književne i kulturne veze (A. Fortis, C. Gozzi). Razvijanje sposobnosti kritičkog čitanja i tumačenja tekstova u izvorniku. Unutar kolegija studentima će se pružiti osnovni pregled talijanske povijesti, društva i kulture 18. stoljeća. Pored najznačajnijih književnika tog razdoblja, predstavit će se i neka važna djela europske kulture tog razdoblja iz drugih oblasti (od filozofa G. Vica do penologa C. Beccarie).
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, dogovor o načinu izvođenja nastave, posebno seminara, pregled bibliografije i podjela tekstova koji će se čitati tijekom kolegija.
 2. Pregled najznačajnijih političkih, društvenih, kulturnih i znanstvenih događaja u Europi 18. stoljeća, s posebnim osvrtom na stanje u Italiji.
 3. Prosvjetiteljstvo (epoha i predstavnici). Enciklopedizam.
 4. Arkadija. Pietro Metastasio: Didone abbandonata (čitanje i interpretacija).
 5. Giambattista Vico: Scienza nuova.
 6. Carlo Goldoni i reforma kazališta.
 7. Alberto Fortis: Viaggio in Dalmazia. „Otkriće“ Morlaka kao europskih „dobrih divljaka“
 8. Braća Gozzi. Venecijansko prosvjetiteljstvo i protuprosvjetiteljske pozicije. Carlo Gozzi: Memorie inutili (čitanje i interpretacija)
 9. Cesare Beccaria: Dei delitti e delle pene. Prosvjetiteljstvo, reforme i rođenje moderne penologije.
 10. Giuseppe Parini: Il giorno (čitanje i interpretacija).
 11. Autobiografija u talijanskoj književnosti 18. stoljeća
 12. Neoklasicizam i predromantizam
 13. Vittorio Alfieri – tragedije
 14. Ugo Foscolo – najava nove epohe
 15. Zaključno predavanje. Dogovor o ispitima.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći nabrojiti najvažnije autore i djela talijanske književnosti 18. stoljeća i pridružiti ih odgovarajućim književnostilskim formacijama
 2. Studenti će moći svojim riječima opisati i protumačiti obrađivane pjesničke i prozne tekstove u izvorniku
 3. Studenti će moći sažeto izraziti osnovne povijesne, društvene i kulturne značajke 18. stoljeća na području Italije, napose književnostilskih formacija koje se tada javljaju
 4. Studenti će moći razlikovati i komentirati elemente talijanske kulture i civilizacije te ih usporediti s ekvivalentnim hrvatskim elementima, od recepcije talijanskih autora 18. stoljeća u hrvatskoj kulturi do (polu)orijentalističkih elemenata kod Fortisa i Gozzia
Metode podučavanja
Predavanje, seminarsko čitanje i tumačenje primarnih tekstova, mentoriranje seminarskog rada
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit. Na konačnu ocjenu utječe i aktivno sudjelovanje i pripremljenost u zajedničkim seminarskim čitanjima te seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. - Ugo Foscolo: Le ultime lettere di Iacopo Ortis
 2. - Pietro Metastasio: Didone abbandonata/Attilio Regolo/Olimpiade
 3. - Giambattista Vico: Scienza nuova (izbor)
 4. - Carlo Goldoni: La locandiera/Le baruffe chiozzotte/ I rusteghi
 5. - Alberto Fortis: Viaggio in Dalmazia (poglavlje o životu i običajima Morlaka)
 6. - Giuseppe Parini: Il giorno (izbor)
 7. - Vittorio Alfieri: Saul/Antigone/Ottavia
Dopunska literatura
 1. S. Guglielmino/H. Grosser, Il Sistema letterario (Settecento), Principato, Milano, 1989.
 2. P. Gibelini/G. Oliva/G. Tesio, Lo spazio letterario (Settecento), La scuola, Brescia, 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar