Opća povijest književnosti: Avangarda

Naziv
Opća povijest književnosti: Avangarda
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
78329
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Opisati i analizirati umjetničke pravce povijesne avangarde te njihov društveno-politički kontekst; definirati književno-teorijske pojmove potrebne za njihovo razumijevanje.
Sadržaj
 1. Općenito o kolegiju: upoznavanje s razdobljem, literaturom, načinom rada
 2. Modernitet, modernizam, avangarda
 3. Poetika osporavanja, pojam novog, pojam neorganskog umjetničkog djela
 4. Talijanski futurizam – „riječi u slobodi“, F. T. Marinetti: Manifest futurizma i Tehnički manifest futurističke literature
 5. Ruska avangarda I. / ruski futurizam – „zaumna poezija“, Aleksej Kručonih i Velimir Hljebnikov
 6. Ruska avangarda II: Vladimir Majakovski: Oblak u hlačama; Jevgenij Zamjatin: Mi
 7. Ekspresionizam I: pojam novog duha i novog čovjeka; Gottfried Benn i Georg Trakl
 8. Ekspresionizam II: proza, Georg Heym
 9. Dadaizam: rušenje tradicije i samoukidanje umjetnosti, Tristan Tzara: Manifest dadaizma
 10. Iz dadaizma u nadrealizam: dadaistička poezija
 11. Nadrealizam I: povijest i poetika nadrealističkog pokreta
 12. Nadrealizam II: André Breton: Manifest nadrealizma i Nadja
 13. Drama i kazalište avangarde
 14. Avangardno slikarstvo i film
 15. Zaključna razmatranja

Ishodi učenja
 1. prepoznati i opisati ključna obilježja avangarde kao književno-povijesnog razdoblja te definirati njezin odnos spram ostalih razdoblja moderne književnosti
 2. opisati i razlikovati karakteristike pojedinih umjetničkih pravaca
 3. primijeniti književno-znanstvene pojmove i metode u analizi i interpretaciji avangardnih umjetničkih djela
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, prezentacija audiovizualnih materijala, pisanje eseja i izlaganje na satu (izborno)
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje kroz seminarski rad, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Manifesti talijanskog i ruskog futurizma, ekspresionizma, dadaizma i nadrealizma
 2. Vladimir Majakovski, Oblak u hlačama
 3. Jevgenij Zamjatin, Mi
 4. Gottfried Benn i Georg Trakl - izabrana poezija
 5. Georg Heym - izabrana proza
 6. André Breton: Nadja
Dopunska literatura
 1. Žmegač, Viktor: Strast i konstruktivizam duha – temeljni umjetnički pokreti 20. stoljeća
 2. Žmegač, Viktor: Težišta modernizma
 3. Bürger, Peter: Teorija avangarde
 4. Calinescu, Matei: Lica moderniteta
 5. De Michelli, Mario: Umjetničke avangarde XX. stoljeća
 6. Flaker, Aleksandar: Poetika osporavanja
 7. Flaker, A.: Ruska avangarda
 8. Goldberg, RoseLee: Performans od futurizma do danas
 9. Hopkins, David: Dada i nadrealizam: kratki uvod
 10. Nadeau, Maurice: Istorija nadrealizma
 11. Oraić Tolić, Dubravka: Paradigme 20. stoljeća – Avangarda i postmoderna
 12. Slabinac, Gordana: Hrvatska književna avangarda

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar