Osnove Jidiša

Naziv
Osnove Jidiša
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
147588
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar