Osnove ranokršćanske ikonografije

Naziv
Osnove ranokršćanske ikonografije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
142650
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj predmeta je usvajanje temeljne ikonografije u ranokršćanskoj umjetnosti.
Sadržaj
 1. Osnovne napomene o načinu pisanja proseminarskog rada.
 2. Osnovne napomene o načinu izlaganja i prezentiranja proseminarskog rada.
 3. Osnove pretraživanja kataloga i baza podataka potrebne za samostalno pretraživanje literature
 4. Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 5. Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 6. Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 7. Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 8. Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 9. Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 10. Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 11. Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 12. Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 13. Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 14. Izlaganja studentskih proseminarskih radova.
 15. Izlaganja studentskih proseminarskih radova.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći sudjelovati u kritičkoj raspravi nakon izlaganja proseminarskih radova ostalih studenata.
 2. Studenti će moći primijeniti metodološki ispravan način pisanja proseminarskog rada.
 3. Studenti će moći steći kompetencije ciljanog skupljanja podataka i interpretacije podataka.
 4. Studenti će moći izložiti proseminarski rad pred drugim studentima.
 5. Studenti će moći samostalno prepoznati ikonografske motive na ranokršćanskim mozaicima, freskama, sarkofazima i na predmetima umjetničkog obrta.
 6. Studenti će moći steći vještine nužne za daljnji rad na diplomskom studiju arheologije.
Metode podučavanja
seminari i radionice, samostalni zadaci, mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Proseminar se ocjenjuje brojčanom ocjenom - „odličan“ (5), „vrlo dobar“ (4), „dobar“ (3), „dovoljan“ (2) i „nedovoljan“ (1). Preduvjeti za ocjenjivanje proseminara su: a) 100% nazočnost na proseminaru b) prezentacija rada u unaprijed dogovorenom terminu c) predaja rada u unaprijed dogovorenom terminu U izradi zaključne ocjene proseminara vrednuju se: a) pisani rad (50% ukupne ocjene), b) izlaganje vlastitog rada (25% ukupne ocjene) c) sudjelovanje u raspravama nakon izlaganja radova (25% ukupne ocjene)

Obavezna literatura
 1. A. Badurina (ur.), Leksikon ikonografije, simbolike i liturgike zapadnog kršćanstva, Zagreb 1990.
 2. Lexikon der christliche Ikonographie 1 – 8, Rom – Freiburg – Basel – Wien 2004.
 3. A. Rebić, J. Fućak, B. Duda (ur.), Jeruzalemska Biblija. Stari i Novi zavjet s uvodima i bilješkama iz La Bible de Jerusalem, Zagreb 1994.
Dopunska literatura
 1. W. F. Volbach, Früchchristliche kunst, München 1958.
 2. G. Koch, Frühchrisliche Kunst, Stuttgart – Berlin – Köln 1995.
 3. E. Dyggve, Povijest salonitanskog kršćanstva, Split 1996.
 4. N. Cambi, Kasnoantička i ranokršćanska civilizacija u Antika, Zagreb 2002, str. 205-311.
 5. V. Paškvalin, Kršćanstvo kasne antike u zaleđu Salone i Narone, Sarajevo 2003.
 6. V. Kapitanović, Kršćanska arheologija, Split 2006.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar