Poredbena analiza frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku

Naziv
Poredbena analiza frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
142427
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
razvijanje sposobnosti prepoznavanja, tvorbe, primjene i prevođenja njemačkih frazema, razvijanje sposobnosti poredbene analize frazema u njemačkom i hrvatskom jeziku
Sadržaj
 1. Uvod - frazemi kao predmet lingvističkog i kulturološkog proučavanja
 2. Uvod - frazemi kao predmet lingvističkog i kulturološkog proučavanja
 3. Frazemi i stilske razine
 4. Frazemi i stilske razine
 5. Analiza i prevođenje njemačkih frazema u novinskim člancima
 6. Analiza i prevođenje njemačkih frazema u novinskim člancima
 7. Analiza i prevođenje njemačkih frazema u televizijskim emisijama
 8. Analiza i prevođenje njemačkih frazema u televizijskim emisijama
 9. Specifičnosti frazema u jeziku struke
 10. Rasprava o analizi i prevođenju frazema u književnom djelu
 11. Rasprava o analizi i prevođenju frazema u književnom djelu
 12. Izrada i predstavljanje samostalnih studentskih analiza
 13. Izrada i predstavljanje samostalnih studentskih analiza
 14. Ponavljanje
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. upotrijebiti njemačke frazeme u tekstovima koji pripadaju različitim tipovima diskursa
 2. usporediti frazeme u njemačkom i hrvatskom jeziku
 3. prevesti hrvatske frazeme na njemački jezik
 4. prepoznati njemačke frazeme u govorenom i pismenom izrazu
 5. razumjeti i prevesti njemačke frazeme na hrvatski jezik
Metode podučavanja
seminarska diskusija, pojedinačni i grupni rad, usmena izlaganja
Metode ocjenjivanja
50 % za kontinuirani rad tijekom semestra, 50% za završni ispit

Obavezna literatura
 1. Duden Redensarten
 2. Duden Redewendungen: Wörterbuch der deutschen Idiomatik
 3. Hansen-Kokoruš, Matešić, Pečur-Medinger, Znika, Deutsch-kroatischesUniversalwörterbuch, Nakladni zavod Globus 2005.
 4. Hall/Scheiner, Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, Verlag fü rDeutsch 2000, Neubearbeitung
 5. Donalies, Basiswissen deutsche Phraseologie 2009.
 6. Burger, Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen, 2007.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar