Poredbena gramatika indoeuropskih jezika

Naziv
Poredbena gramatika indoeuropskih jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
65582
Semestri izvođenja
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Svake godine voditelj kolegija odabrat će jedan indoeuropski jezik o kojem će predavati (najčešće će to biti hetitski, srednjevelški ili staroarmenski). Studenti će se upoznati s osnovnim gramatičkim strukturama toga jezika, s osnovama njegove povijesti i s njegovim mjestom u indoeuropskoj jezičnoj porodici.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Studenti će moći nabrojati i okarakterizirati glavne jezične spomenike jezika koji se obrađuje dane akademske godine
  2. Studenti će moći konjugirati pravilne glagole na obrađivanom indoeuropskom jeziku (za popis vidi gore).
  3. Studenti će moći deklinirati pravilne imenice, pridjeve i zamjenice na obrađivanom indoeuropskom jeziku (za popis vidi gore).
  4. Studenti će moći nabrojati glavne glasovne zakone i morfološke promjene kojima se obrađivani jezik (za popis vidi gore) razlikuje od ostalih indoeuropskih jezika.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura