Ekohistorija

Naziv
Ekohistorija
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
117678
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj predmeta je razviti kritički smisao u studenata za razumijevanje i objašnjenje temeljnih procesa, struktura i fenomena povijesti hrvatskog okoliša ranoga novog vijeka u njihovim europskim regionalnim kontekstima, napose imperijalnima (Habsburška Monarhija, Mletačka Republika, Osmansko Carstvo). Jedan od ciljeva predmeta je razvijanje svijesti kod studenata o potrebi razumijevanja okoliša, njegove zaštite i održivog razvoja.
Sadržaj
 1. Uvod u ekohistoriju
 2. Definiranje problema ekohistorije, historiografija na relevantne teme
 3. Izabrani problemi ekohistorije
 4. Izabrani problemi ekohistorije
 5. Izabrani problemi ekohistorije
 6. Izabrani problemi ekohistorije
 7. Izabrani problemi ekohistorije
 8. Izabrani problemi ekohistorije
 9. Prezentacije seminarskih radova s raspravom
 10. Prezentacije seminarskih radova s raspravom
 11. Prezentacije seminarskih radova s raspravom
 12. Prezentacije seminarskih radova s raspravom
 13. Prezentacije seminarskih radova s raspravom
 14. Prezentacije seminarskih radova s raspravom
 15. Završna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje promjena u okolišu tijekom ranoga novog vijeka
Metode podučavanja
Nastava bi trebala biti organizirana kroz problemska predavanja, rad u sklopu seminara, rad na prilagođenim izvorima, vježbanje umijeća postavljanja istraživačkog pitanja te vježbanje pisanja stručnog rada.
Metode ocjenjivanja
Na kraju nastave predviđena je pismena provjera znanja putem završnog eseja (50%), a u konačnu ocjenu ulaze i individualni studentski doprinosi u problemskoj nastavi te u radu seminara (50 %).

Obavezna literatura
 1. Delort, Robert – Walter, François, Povijest europskog okoliša, Zagreb 2003. (izabrana poglavlja)
 2. Roksandić, Drago, Mimica, Ivan, Štefanec, Nataša, Glunčić-Bužančić, Vinka, Triplex Confinium (1500-1800): Ekohistorija, Split/Zagreb 2003.(izabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Diamond, Jared, Sva naša oružja – zarazne bolesti, čelik i puške, Zagreb 2007. (izabrana poglavlja)

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij