Povijest filozofije II

Naziv
Povijest filozofije II
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
148131
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj predmeta je upoznati studente sa srednjovjekovnom raspravom o univerzalijama. Problem će se rasvijeltiti povijesnofilozofijski, pri čemu će se prikazati unutarnje povijesno opravdanje misli o mogućnosti univerzalne spoznaje pojedinačnih bića. Predmet treba osposobiti studente za samostalno studiranje, razumijevanje i tumačenje, te produktivno prisvajanje ove specifične problematike unutar povijesti filozofije.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Analizirati i komentirati pet pitanja o univerzalijama Williama Ockhama
  2. Identificirati Abelarda kao začetnika u ekspliciranju srednjovjekovne problematike o univerzalijama
  3. Analizirati i komentirati šest pitanja o individuaciji Ivana Duns Škota
  4. Prikazati povijesnofilozofijski razvoj srednjovjekovne rasprave o univerzalijama
  5. Identificirati vezu između srednjovjekovne rasprave o univerzalijama i ekspliciranja određenih logičkih pitanja o rodu i vrsti u Porfirijevom spisu "Isagoge"
  6. Prikazati i objasniti na koji način Boetije razlaže problem oko univerzalija
  7. Prikazati i objasniti Augustinov utjecaj na razvijanje srednjovjekovne rasprave o univerzalijama
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
  2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar