Povijest filozofije III

Naziv
Povijest filozofije III
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
148129
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj na ovom kolergiju je upoznati studente, na osnovi istraživanja Lebnizove monadologije, o osnovnim metafizičkim polazištima novovjekovne filozofije, pri čemu se posebna pažnja poklanja modernom poimanju supstancije. Studenti otkrivaju povijesno-filozofijski kontekst unutar kojega se razvija ona Leibnizova metafizika koja je izložena u njegovim kasnim spisima. Leibnizovo poimanje supstancije uspoređuje se sa Spinozinim i Descartesovim poimanjem supstancije. Na kolegiju se najviše istražuju kretanja svojstvena monadama te međusobno odnošenje monada, pri čemu se ujedno istražuje i Leibnizova fenomenologija. Pažnja se poklanja i Leibnizovu poimanju Boga, te Leibnizovu poimanju odnosa duše i tijela.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Definirati i opisati jednostavnost monada
  2. Definirati i opisati Leibnizov apetit i percepciju
  3. Analizirati i komentirati Lebnizovu fenomenologiju
  4. Prikazati i objasniti novovjekovno poimanje odnosa duše i tijela
  5. Prepoznati sličnosti i razlike u poimanju supstancije između Descartesa, Leibniza i Spinoze
  6. Prepoznati sličnosti i razlike u poimanju prirode i tijela između Descartesa, Leibniza i Spinoze
  7. Protumačiti i objasniti novovjekovno poimanje supstancije
  8. Objasniti povijesno-filozofijski kontekst nastajanja Leibnizove metafizike
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
  2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar