Povijest filozofije IV

Naziv
Povijest filozofije IV
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
148132
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj predmeta je upoznati studente sa srednjovjekovnom raspravom o univerzalijama. Problem će se rasvijeltiti povijesnofilozofijski, pri čemu će se prikazati unutarnje povijesno opravdanje misli o mogućnosti univerzalne spoznaje pojedinačnih bića. Predmet treba osposobiti studente za samostalno studiranje, razumijevanje i tumačenje, te produktivno prisvajanje ove specifične problematike unutar povijesti filozofije.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Prikazati i objasniti na koji način Boetije razlaže problem oko univerzalija
  2. Prikazati i objasniti Augustinov utjecaj na razvijanje srednjovjekovne rasprave o univerzalijama
  3. Identificirati Abelarda kao začetnika ekspliciranja srednjovjekovne problematike o univerzalijama
  4. Analizirati i komentirati šest pitanja o individuaciji Ivana Duns Škota
  5. Analizirati i komentirati pet pitanja o univerzalijama Williama Ockhama
  6. Prikazati povijesnofilozofijski razvoj srednjovjekovne rasprave o univerzalijama
  7. Identificirati vezu između srednjovjekovne rasprave o univerzalijama i ekspliciranja određenih logičkih pitanja o rodu i vrsti u Porfirijevom spisu "Isagoge"
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar
  2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar