Povijest talijanskog opernog libreta (II. i III. skupina)

Naziv
Povijest talijanskog opernog libreta (II. i III. skupina)
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
145549
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij želi predstaviti povijest talijanskoga opernog libreta od začetaka žanra krajem XVI. stoljeća, do značajnih libretističkih ostvarenja u XX. stoljeću. Opera kao glazbeno-scenski žanr nastala je u Italiji i predstavlja jedan od najutjecajnijih talijanskih kulturnih proizvoda izvezenih u svijet. Književnokritičko tretiranje libreta kao manje vrijednoga dramskog uratka doprinijelo je periferizaciji gotovo cjelokupnog libretističkog stvaralaštva kojime talijanska književnost raspolaže u znatno većem obimu od ostalih svjetskih književnosti. U posljednjih pedesetak godina svjedočimo prevrednovanju spomenute građe i reintegraciji nekolicine eminentnih libretista u korpus talijanske književnosti. Kolegij će ponuditi kronologiju razvoja žanra, osnove libretističke teorije i poetike u kontekstu različitih književnih razdoblja, te čitanje i interpretaciju naslova koji su obilježili svoje epohe.
Sadržaj
  1. Uvodno predavanje: upoznavanje s kolegijem, s literaturom i planom čitanja, odabir i podjela tema za seminarski rad (slušanje: najpoznatije arije iz talijanskoga opernog repertoara)
  2. Počeci talijanske opere: firentinska Camerata, kulturno-povijesni kontekst, prvi libretisti i skladatelji, razvoj žanra u 17. stoljeću. (slušanje: Marco da Gagliano "Dafne", ulomci)
  3. Ottavio Rinuccini, "Dafne" i "Euridice". Razdvajanje žanrova i razlika između oratorija i opere. (slušanje: C. Monteverdi "Orfeo", ulomci)
  4. Prva reforma opernoga libreta, Apostolo Zeno, Pietro Metastasio, nastanak opere serie. (ulomci iz filma "Farinelli")
  5. Pietro Metastasio, "Olimpiade". (analiza libreta i slušanje ulomaka iz opere)
  6. Nastanak opere buffe, libreti Carla Goldonija. (slušanje: G. B: Pergolesi "La serva padrona")
  7. Carlo Goldoni, "Il filosofo di campagna". (analiza libreta i slušanje ulomaka iz opere)
  8. Kolokvij
  9. Druga reforma opere, Gluck-Calzabigi. Uspon opere buffe. (analiza libreta i slušanje ulomaka iz W. A. Mozart "Le nozze di Figaro")
  10. Opera početkom 19. stoljeća, Gioacchino Rossini. (analiza libreta i slušanje ulomaka iz opere "Cenerentola, ossia La bonta in trionfo" i "Il barbiere di Siviglia")
  11. Analiza libreta "Anna Bolena" (Donizetti) i "Norma" (Bellini) Felicea Romanija (slušanje ulomaka iz opera)
  12. Talijanska opera u doba Risorgimenta, Giuseppe Verdi, (analiza libreta i slušanje ulomaka iz opera "Rigoletto", "Traviata", "Il trovatore")
  13. Arrigo Boito, pjesnik, libretist i skladatelj. (analiza libreta i slušanje ulomaka iz opera "Otello" i "Falstaff")
  14. Veristička opera, Mascagni, Leoncavallo. (analiza libreta i slušanje ulomaka iz opera "Cavalleria rusticana" i "Pagliacci")
  15. Talijanski libreto u 20. stoljeću, Puccini, Malipiero, Dallapiccola, Berio. (slušanje ulomaka iz opera "La bohéme", "Turandot", "Il prigioniero")

Ishodi učenja
  1. Studenti će moći nabrojiti najvažnije autore i djela talijanske književnosti i pridružiti ih odgovarajućim književno-povijesnim razdobljima.
  2. Studenti će moći povezati pojedino djelo i/ili autorski opus s temeljnim spoznajama o specifičnostima libretiskike i književnopovijesnim razdobljima i analizirati ga u tom kontekstu
  3. Studenti će moći pismeno analizirati libretistička djela, koristiti kritičku i književno-povijesnu literaturu i protumačiti osobitosti pojedinačnoga djela talijanske libretistike
Metode podučavanja
Predavanja na talijanskom jeziku uz čitanje i interpretaciju tekstova na talijanskome izvorniku; tjedna analiza odabranih izvornih tekstova, uz slušanje najpoznatijih ulomaka iz analiziranih opera. Pisanje seminarskog rada na neku od zadanih tema (samostalna analiza opernog libreta ili predstavljanje kritičkoga tekstana temu talijanske libretistike)
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja na polovici kolegija (1. kolokvij u 9. tjednu nastave) i na kraju kolegija (2. kolokvij ili ispit) u obliku pismene provjere. Zaključna ocjena rezultat je ukupnog zalaganja polaznika (dolasci, tjedna priprema zadanih tekstova, seminarski rad i uspjeh na kolokvijima ili ispitu). Studentima se daje prilika da usmeno odgovaraju za višu ocjenu.

Obavezna literatura
  1. Folco Portinari Povijest talijanskoga opernog libreta 19. stoljeća
  2. Ulomci ili cijeli libreti, prema tjednom rasporedu i zaduženjima
  3. Pietro Coletti Da Monteverdi a Puccini
  4. Carl Dahlhaus Drammaturgia dell'opera italiana
  5. Paolo Fabbri Il secolo cantante
Dopunska literatura
  1. Franco Brioschi/Costanzo di Girolamo, Manuale di letteratura italiana, Storia per generi e problemi; vol. 2, Dal Cinquecento alla metà del Settecento; vol 3., Dalla metà del Settecento all'unità d'Italia; vol. 4, Dall'Unità d'Italia alla fine del Novecento
  2. Salvatore Guglielmino/Hermann Grosser, Il sistema letterario, guida alla storia letteraria e all'analisi testuale, vol. 3, Cinquecento e Seicento, Settecento; vol. 4, Ottocento
  3. Angelo Marchese, Storia intertestuale della letteratura italiana, Il Cinquecento, il Seicento e il Settecento, dal rinascimento all'illuminismo

Izborni predmet na studijima
  1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
  2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar