Proseminar iz provincijalne arheologije

Naziv
Proseminar iz provincijalne arheologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
142659
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Primijeniti osnovne znanstvene standarde pisanja znanstvenog rada.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći sudjelovati u kritičkoj raspravi nakon izlaganja proseminarskih radova ostalih studenata.
 2. Studenti će moći primijeniti metodološki ispravan način pisanja proseminarskog rada.
 3. Studenti će moći steći kompetencije ciljanog skupljanja podataka i interpretacije podataka.
 4. Studenti će moći izložiti proseminarski rad pred drugim studentima.
 5. Studenti će moći steći vještine nužne za daljnji rad na diplomskom studiju arheologije.
Metode podučavanja
Seminari i radionice, samostalni zadaci, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Proseminar se ocjenjuje brojčanom ocjenom - „odličan“ (5), „vrlo dobar“ (4), „dobar“ (3), „dovoljan“ (2) i „nedovoljan“ (1). Preduvjeti za ocjenjivanje proseminara su: a) 100% nazočnost na proseminaru b) prezentacija rada u unaprijed dogovorenom terminu c) predaja prezentacije i rada u unaprijed dogovorenom terminu U izradi zaključne ocjene proseminara vrednuju se: a) pisani rad (50% ukupne ocjene), b) izlaganje vlastitog rada (25% ukupne ocjene) c) sudjelovanje u raspravama nakon izlaganja radova (25% ukupne ocjene)

Obavezna literatura
 1. N. Cambi, Antika, Zagreb 2002.
 2. M. Sanader, "O antičkim kultovima u Hrvatskoj", Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku 101 (2008), 157–186.
 3. M. Sanader, Rasprave o rimskim kultovima, Zagreb 1999.
 4. B. Gabričević, Studije i članci. O religijama i kultovima antičkog svijeta, Split 1987.
 5. V. Girardi Jurkić, Duhovna kultura antičke Istre. Knj. 1, Kultovi u procesu romanizacije antičke Istre, Zagreb 2005.
Dopunska literatura
 1. J. Ferguson, The Religions of the Roman Empire, New York 1970.
 2. Znakovi i riječi = Signa et litterae : vol. 1-5, Zagreb 2002–2015.
 3. P. Selem, Izidin trag. Egipatski kultni spomenici u rimskom Iliriku, Split 1997.
 4. W. Burkert, Ancient Mystery Cults, Harvard University Press 1987.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar