Provincijalna arheologija 1

Naziv
Provincijalna arheologija 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142617
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Smjestiti usvojena znanja iz provincijalne arheologije u geografski i kulturni kontekst Hrvatske u antičko doba.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći objasniti kulturne, socijalne, duhovne i krajobrazne procese u antici na području RH.
 2. Studenti će se moći kritički osvrnuti na kronološki i tipološki razvoj pokretne i nepokretne arheološke građe.
 3. Studenti će moći povezati i integrirati stečena znanja i vještine.
 4. Studenti će moći argumentirati svoje stavove na temelju stečenoga znanja.
 5. Studenti će moći vještine nužne za daljnji znanstveno-istraživački rad na doktorskom studiju.
Metode podučavanja
Predavanja.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit koji se temelji na sadržajima iz predavanja i zadane literature.

Obavezna literatura
 1. N. Cambi, Antika, Zagreb 2002.
 2. M. Sanader (ur.), Kroatien in der Antike, Mainz am Rhein,2007.
 3. M. Sanader, Dalmatia, Mainz am Rhein 2009.
 4. B. Migotti (ur.), The Archaeology of Roman southern Panonnia. The state of research and selected problems in the Croatian part of the Roman province of Pannonia, Oxford 2012.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij