Ranokršćanska arheologija

Naziv
Ranokršćanska arheologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142622
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj predmeta je usvajanje znanja o kulturnim, socijalnim i duhovnim promjenama u razdoblju ranoga kršćanstva.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći povezati i integrirati stečena znanja i vještine.
 2. Studenti će moći samostalno kritički prikupiti i interpretirati arheološku građu.
 3. Studenti će moći argumentirati svoje stavove na temelju stečenoga znanja.
 4. Studenti će moći steći vještine nužne za daljnji znanstveno-istraživački rad na doktorskom studiju.
Metode podučavanja
Predavanja.
Metode ocjenjivanja
Položen pismeni ispit koji se temelji na sadržajima iz predavanja i zadane literature.

Obavezna literatura
 1. A. Grabar, Die Kunst des frühen Christentums, München 1967.
 2. A. Grabar, Die Kunst im Zeitalter Justinians, München 1967.
 3. B. Brenk, Spätantike und frühes Christentum, Frankfurt am Main – Berlin – Wien 1977.
 4. N. Cambi, Kasnoantička i ranokršćanska civilizacija, u: N. Cambi (ur), Antika, Zagreb 2002, 205–311.
Dopunska literatura
 1. E. Dyggve, Povijest salonitanskog kršćanstva, Split 1996.
 2. V. Paškvalin, Kršćanstvo kasne antike u zaleđu Salone i Narone, Sarajevo 2003.

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij